• Tvorba účelových máp pre projektovanie
 • Mapy v digitálnej forme 3D
 • Digitálne základné mapy závodov a miest
 • Vytyčovacie práce v stavebníctve
 • Projekty pozemkových úprav
 • Budovanie vytyčovacích sietí
 • Zameranie líniových stavieb
 • Meranie žeriavových dráh
 • Geometrické plány
 • Tvorba účelových máp pre projektovanie
 • Mapy v digitálnej fomre 3D
Čítaj viac
 • Digitálne základné mapy závodov a miest
Čítaj viac
 • Vytyčovacie práce v stavebníctve
 • Projekty pozemkových úprav
Čítaj viac
 • Budovanie vytyčovacích sietí
Čítaj viac
 • Meranie žeriavových dráh
 • Geometrické plány
Čítaj viac
 • Zameranie líniových stavieb
Čítaj viac
 • Mapy v digitálnej fomre 3D
Čítaj viac
 • Vytyčovacie práce v stavebníctve
 • Projekty pozemkových úprav
Čítaj viac

ObsoGeo Žilina s.r.o.

Geodetické a kartografické práce Žilina

Kysucká 537/3 (areál Slovena)
010 01 Žilina
Slovensko

Email: obsogeo@gmail.com

Mob.: +421 0903 407 062

Viac detailov

Geodetické práce Žilina